İdari Dava Açmak…

İdari Dava Nedir?

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir.

 
İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır?
İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır.


İdari Dava Nerede Açılır?
Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir).

Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?
Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz. Dava harcı ve posta gideri alınacağını hesap ederek hazırlıklı gidiniz. Önceden mahkemeye başvurup harç ve posta giderinin ne kadar tutacağını öğrenmeniz yararlı olacaktır.

Bulunduğum Yerde İdare/Vergi Mahkemesi Yoksa Ne Yapmalıyım?

Dilekçenizi asliye hukuk hakimliğine verebilirsiniz. Açacağınız dava Danıştay’ın yetki alanına giriyor ise, dilekçenizi varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına, yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verebilirsiniz.

 

Yurtdışındayım; Dilekçe Vermek İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunda mıyım?
Hayır. Türk konsolosluklarına dilekçenizi verebilirsiniz.İdari Dava Hangi İşlere Karşı Açılır?
     İdarenin gerçekleştirdiği işve işlemlere karşı açılır. Dava açılması için ilgili işin idare (bir kamu kurumu) tarafından yapılmışolması gerekir. Ayrıca bu işlemin kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. Eğer idari işlem devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa, veya verilen karara karşı başvuru yaparak kararın değiştirilmesini talep etmek imkanı varsa o işlem kesin olarak tamamlanmamış demektir. Önce idari yolların tamamının bitirilmesi gerekir.
İdari eylemlerden hakkınız ihlal edilmiş ise idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendiğiniz tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarınızın yerine getirilmesini istemeniz gerekir.

İdari Dava Hangi Sürede Açılır?
     İdare tarafından size yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir.

Bana Tebligat Yapılmadı, Ne Olacak?
     Eğer idareye başvurduğunuz halde size 60 gün içinde cevap verilmez ise talebiniz reddedilmiş gibi hareket etmeniz gerekir. Dava açma süreniz idareye başvurunuzun üzerinden 60 gün geçtikten sonra işlemeye başlayacaktır.

Talebime Net Bir Cevap Alamadım, Ne Olacak?

     İdare, yaptığınız başvuruya 60 gün içerisinde cevap verdiği halde cevabın kabul veya red anlamını taşıyacak açıklıkta olmadığı hallerde, doğrudan dava açabilir veya idarenin işlemi tamamlaması için bekleyebilirsiniz. Bekleme süresi 6 ayı geçemez. 6 aylık süre tamamlandıktan sonra 60 gün içinde dava açmazsanız dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

Tebligat Elime Geçmedi, Ne Olacak?

     Adresiniz bulunamadığı için ilan yoluyla tebligat yapılmış olabilir. İlan tarihinden sonra 15 gün içerisinde dava açmanız gerekir. Bu durumun aleyhinizde sonuçlar doğurmasını önlemek için adres bilgilerinizi mutlaka nüfus müdürlüklerine bildiriniz.

Tamamlanmamış Bir İşlem Aleyhine Dava Açarsanız Ne Olur?

     Eğer tamamlanmamış bir işlem aleyhine idari yargıda dava açarsanız mahkeme bu eksikliği tespit ederek dava dilekçenizi ilgili kuruma gönderir. Diğer bir deyişle dilekçeniz dava dileçesi değil, ilgili idari merciye başvuru dilekçesi olarak işlem görecektir.

Dava Dilekçenizde Bulunması Gerekenler Nelerdir?
   
1. Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz
    2. Karşı tarafın adı, adresi
    3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla;
        a. Davanızın konusu
        b. Davayı açma nedeniniz
        c. Talebiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz sonuç)
        d. Yasal dayanaklarınız
        e. Delilleriniz:
            i. Dilekçeniz arkasına delil listesi ekleyerek tüm delillerinizi sıra ile yazınız
            ii. Elinizde olan delilleri dilekçeniz ekinde sıra numarası vererek sununuz
            iii. Elinizde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazınız
        f. Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi
        g. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası h. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

Dilekçe Nasıl Hazırlanmalıdır?
    Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Gereğinden uzun yazılması, gereksiz ayrıntılara boğulması, çok eski ve davayla ilgisiz geçmişten başlayarak olayın anlatılması davanıza zarar verebilir. Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle hazırlanmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur. Bir avukatın/ hukukçunun yardımını almanız yararlı olacaktır.

Avukat Tutmak Zorunlu mudur?
    Avukat tutmak zorunlu değildir. Herkes kendisini ilgilendiren konularda dava açmak hakkına sahiptir. Ancak dava açmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini göz önünde tutmanız gerekir. Mali durumunuz avukat tutmaya uygun değilse bulunduğunuz il Barosuna başvurarak “Adli Yardım” kapsamında ücret ödemeksizin avukat atanmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayınız. Bu konuda lütfen “Adli Yardım” broşürüne bakınız.

Dava Nasıl Açılır?
   
Yukarıda maddeler halinde sayılan hususları içeren dilekçenizle ilgili mahkemeye başvurunuz. Mahkeme görevlileri yatırmanız gereken harç tutarını ve vermeniz gereken posta giderini hesaplayarak size bildireceklerdir. Harcı yatırdığınıza dair makbuzu ve gereken tutarda posta pulunu dilekçeniz ile birlikte teslim ettiğinizde davanız açılmıştır. Size teslim edilecek belgede davanızın görüleceği mahkeme (Örneğin; Ankara 2. İdare Mahkemesi) ve davanıza ait “esas numarası” bulunacaktır. Esas numarası davanın açıldığı yıl ve dosyanın o yıl içinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösteren iki bölümden oluşmaktadır (Örneğin; 2009/198). Bu aşamadan sonra yapacağınız tüm işlemleri o mahkeme ile ve belirtilen “esas numarası” ile yapmanız gerekir. (Örneğin; Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2009/198)

Adresim Değişirse Ne Olur?
    Mahkeme sizinle posta aracılığı ile iletişim kuracaktır. Bu nedenle adresiniz değiştiğinde vakit kaybetmeksizin yeni adresinizi bir dilekçe ile mahkemeye vermeniz gerekir. Adresinizde bulunamadığınız takdirde mahkemenin olası taleplerinden haberdar olamayacağınız için bu talepleri yerine getirmeniz mümkün olmayacaktır. Bu durumda davanızı takip etmemiş sayılacağınızdan davanız işlemden kaldırılacaktır.

Dava Açtığımda İlgili İşlem Kendiliğinden Durur mu?
   
Bir hakkınızın ihlal edildiğini düşünerek idare mahkemesine dava açtığınızda idarenin o işlemi durmaz. Bunu mahkemeden ayrıca talep etmeniz gerekir. Mahkeme idarenin o işleminin hukuka açıkça aykırı olduğunu ve telafi edilmesi imkansız zararlar doğuracağını tespit ederse bu sonuçların doğmasını önleyecek bir tedbir olarak “yürütmenin durdurulması” yoluna gider.

“Yürütmenin Durdurulması” Ne Demektir?
   
İdarenin dava konusu ettiğiniz işleminin dava sonuçlanıncaya kadar dondurulması anlamına gelir. Örneğin; evinizin yıkılmasına kararverilmişsevesiz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız idare mahkemesine başvurarak evinizin yıkılmasına dair kararın iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Ancak dava sonuçlanıncaya kadar eviniz çoktan yıkılmış olacağı için davayı kazansanız bile adalet yerine gelmiş olmayacaktır. Bu gibi durumlarda dava açarken “yürütmenin durudulmasını” talep etmeniz gerekir. Dilekçenizin konu kısmına ve talep kısmına mutlaka “yürütmenin durdurulması taleplidir” ibaresini koymanız gerekir.

Bu Yazı İçin Yapılan Aramalar:

7 Responses to İdari Dava Açmak…

 • süleyman akdağ says:

  idari davalarda davalar ne kadar sürer günlük ortalam kaç dosya incelenir acaba 3/5 2011 de dava açtım sonucu ne zaman alırım

 • Figen Gözüm says:

  02.05.2011 tarihinde 2011/11858 Muhabere no.lu açtığım dava sonucunu hala beklemekteyim.Olumlu yada olumsuz hiçbir cevap alamadım.Sonuçlanıp sonuçlanmadığını neşekilde öğrenebilirim.Saygılar

 • bilinmeyen numaralar says:

  davanızın sonucunu 118 XX nolu numaramızdan ogrenebılırsınız ayrıca uyap ısbırlıgı ıle su hızmetlerden faydalanabılırsınız,
  • Hakkınızda bir dava dosyası ya da icra takibi olup olmadığı,
  • Varsa hangi birimde (mahkeme/icra dairesi) olduğu,
  • Esas ve Karar numarası, dava tarihi,
  • Karar verilip verilmediği, derdest olup olmadığı,
  • Varsa duruşma tarihi ya da keşif tarihi,
  • Bilirkişi raporunun gelip gelmediği,
  • Taraf ve tebligat bilgileri,
  • Temyiz edilip edilmediği, temyiz edilmişse temyiz sonucu, ve benzeri.

  USTTEKI TUM BILGILERE 118 XX TEN OGRENEBILIRSINIZ

 • cengiz akdağ says:

  askeri mahkemenin yetkileri dışında yapılan bir yargılamay itiraz edeceğim,sanırım bu danıştay a olacak ve nasıl başvuracağım,yardımcı olursanız çok sevinirim

 • hasan horuz says:

  belediye sözleşmeli personeliydim ve sözleşmem bir gerekçe gösterilmeden yenilenmedi.bende Gaziantep bölge idare mahkemesinde dava açtım.yaklaşık 5 ay oldu sadece yürütmeyi durdurmanın ret geldiğini biliyorum.bu yd ret kararı esas kararı olumsuz etkiler mi? ayrıca dosyanın esastan görüşüldüğünü biliyorum.acaba bölge idare mahkemesinin karar vermesi daha fazla uzarmı bana yardımcı olursanız çok sevinirim. iyi çalışmalar

 • ORHAN GÜN says:

  T.S.K.de memur olarak calışırken işlemediğim bir suctan emekliliğime bir gün kala ilişiğimi kestiler 14 senedir mücadele ediyorum hala sonuca gidemedim şimdi ise sağlığımın yüde 94 nü kaybettim .yıkıldım hakkımı helal etmeyeceğim muhataplar kaybetmiştir ben değil.dünyaya geldim üzüntülü giderken hala üzüntü adaleti son nefesime kadar arayacağım umarım mutlu son yakındır.herkezim mutluluğu ve esenliliği icin saygılarımla.BALIKESİR

 • filiz says:

  sydv.da 14 yıl lise mezunu olarak sekreter olarak görev yaptım.1 haziranda 2012 den itibaren sıkalaya ,kurumda çalışanların yaptığı görevleri belirtilmesi için giriş yapın denmiş kurum yetkili müdür Genelmüdürlük sıkalasında böyle bir ünvan olmadığından beni yardımcı hizmetli konumunda göstermiş oysa benim büro görevlisi olmam gerekiyor.Bunun için AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGINA yazı yazıldı.Cevap olarak 4 yıllık ünüversite mezunuysa olabilir dendi.Oysa benim durumumda daha alt seviyede eğitim alan arkadaşlarım şuan büro görevlisi biri ilköğretim mezunu,diyeri 2010-2011 lise mezunu ben dava açmam için yol gösterirseniz sevinirim.Bir bayan olarak taşrada görev yapmanın nekadar zor oldugunu bilirsiniz.Burda tanıdık avukatdan napmam gerektiyi hakkında bilği istedim bana tamamıyla olumsuz,birşey elde edemezsiniz dendi.sizden ricam bana yardımcı olmanızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir